Nieuwsbrief 1994 nr 3

Inhoud

 • Eustace Surmont en de Nederlandse onlusten
 • Het torenhaantje van de Ruiterskerk te kijk in Brugge
 • De Roefeldag voor de Waasmunsterse kinderen andermaal een succes
 • Lidkaart 1994
 • Open Monumentendag 1994 uitgeregend

Lees verder

Nieuwsbrief 1994 nr 1

Inhoud

 • Een adelijke bruiloft in 1568
 • Vanaf de pui
 • Heemkringwerking 1993
 • Open monumentendag te Waasmunster op 12 september in de Roosenbergabdij
 • Kantschool Norbertine
 • De toeristische wandelzoektocht te Waasmunster
 • Roetsmelterij in de Hoogstraat te Waasmunster
 • Dankwoord namens onze koningin Fabiola

Lees verder

Nieuwsbrief 1992 nr 4

Inhoud

 • Twee speciale gebeurtenissen in het socio-kultureel gebeuren te Waasmunster in 1897
 • Enkele gegevens over de Nationale Militie te Waasmunster, 1816 en 1820
 • Vanaf de pui
 • Nieuwe kerststalbeelden op de Heide
 • Orgelconcert te Sombeke
 • Priesters komen en gaan te Waasmunster

Lees verder

Nieuwsbrief 1992 nr 2

Inhoud

 • De gesneuvelde Waasmunsterse soldaten van de Napoleontische Oorlogen
 • Een zonderlinge burenruzie te Sombeke, anno 1950
 • Een ondersteunende maatregel bij de landbouwkrisis in de jaren 1840 te Waasmunster
 • Schenking aan het bureel van weldadigheid met voorwaarde, 1837
 • Vanaf de pui

Lees verder

Nieuwsbrief 1992 nr 1

Inhoud

 • Enkele gegevens over de “19de eeuwse waterpomp” in de Rivierstraat, 1850-1887
 • Boetbalclub Neerstraat – Parochie Ruiter te Waasmunster
 • Philippe F.C. de Neve, collocatie van een dwarsliggende “jeunesse dorée” te Waasmunster, 1762
 • Waasmunster volgens Sanderus
 • Vanaf de pui

Lees verder

Nieuwsbrief 1991 nr 4

Inhoud

 • Een Waasmunsters verzoekschrift aan keizer Jozef II, 1781
 • Waasmunsterse toponiemen in de Staat van goed van Margriet Van Hese, 1694
 • De koster in een niet alledaagse bui te Waasmunster, 1849
 • De aardewerkvondst van Waasmunster Neerstraat

Lees verder

Nieuwsbrief 1991 nr 3

Inhoud

 • Grafschrift bij een volksfiguur. Buik Steveling
 • Archeologische inventaris Vlaanderen XI
 • Kantschool Norbertine reikte diploma’s uit te Waasmunster
 • Onze kantschool (gedicht)
 • Bijdrage tot de geschiedenis van Waasmunster
 • Algemene ledenvergadering 12 april 1991
 • De provinciale gouwdag te Lede
 • Roefeldag 1991, ook te Waasmunster
 • Op bezoek aan de Boelwerf te Temse, 28 juli 1991
 • Ambachtelijk Weekend 1991 te Waasmunster
 • Landdag van het Verbond voor Heemkunde
 • Open monumentendag, 15 september 1991
 • Diefstal in de Heidekapel
 • Derde zoektocht doorheen de gemeente Waasmunster
 • Onze Lieve Vrouwbeeld gerestaureerd in de Centrumkerk

Lees verder

Nieuwsbrief 1991 nrs 1 en 2

Inhoud

 • Bijdrage tot de geschiedenis van het gemeentelijk onderwijs te Waasmunster
 • Inleiding
 • Onderwijs in het Ancien Régime 1716
 • Een blik op het onderwijs in Waasmunster 1842-1925
 • De perikelen rond het bouwen van de nieuwe gemeenteschool in Waasmunster-Centrum
 • School lopen in de jongensschool van 1920 tot heden

Lees verder