Nieuwsbrief 1994 nr 3

Inhoud

  • Eustace Surmont en de Nederlandse onlusten
  • Het torenhaantje van de Ruiterskerk te kijk in Brugge
  • De Roefeldag voor de Waasmunsterse kinderen andermaal een succes
  • Lidkaart 1994
  • Open Monumentendag 1994 uitgeregend

Lees verder

Nieuwsbrief 1994 nr 1

Inhoud

  • Een adelijke bruiloft in 1568
  • Vanaf de pui
  • Heemkringwerking 1993
  • Open monumentendag te Waasmunster op 12 september in de Roosenbergabdij
  • Kantschool Norbertine
  • De toeristische wandelzoektocht te Waasmunster
  • Roetsmelterij in de Hoogstraat te Waasmunster
  • Dankwoord namens onze koningin Fabiola

Lees verder

Nieuwsbrief 1992 nr 4

Inhoud

  • Twee speciale gebeurtenissen in het socio-kultureel gebeuren te Waasmunster in 1897
  • Enkele gegevens over de Nationale Militie te Waasmunster, 1816 en 1820
  • Vanaf de pui
  • Nieuwe kerststalbeelden op de Heide
  • Orgelconcert te Sombeke
  • Priesters komen en gaan te Waasmunster

Lees verder

Nieuwsbrief 1992 nr 2

Inhoud

  • De gesneuvelde Waasmunsterse soldaten van de Napoleontische Oorlogen
  • Een zonderlinge burenruzie te Sombeke, anno 1950
  • Een ondersteunende maatregel bij de landbouwkrisis in de jaren 1840 te Waasmunster
  • Schenking aan het bureel van weldadigheid met voorwaarde, 1837
  • Vanaf de pui

Lees verder

Nieuwsbrief 1992 nr 1

Inhoud

  • Enkele gegevens over de “19de eeuwse waterpomp” in de Rivierstraat, 1850-1887
  • Boetbalclub Neerstraat – Parochie Ruiter te Waasmunster
  • Philippe F.C. de Neve, collocatie van een dwarsliggende “jeunesse dorée” te Waasmunster, 1762
  • Waasmunster volgens Sanderus
  • Vanaf de pui

Lees verder

Nieuwsbrief 1991 nr 4

Inhoud

  • Een Waasmunsters verzoekschrift aan keizer Jozef II, 1781
  • Waasmunsterse toponiemen in de Staat van goed van Margriet Van Hese, 1694
  • De koster in een niet alledaagse bui te Waasmunster, 1849
  • De aardewerkvondst van Waasmunster Neerstraat

Lees verder

Nieuwsbrief 1991 nr 3

Inhoud

  • Grafschrift bij een volksfiguur. Buik Steveling
  • Archeologische inventaris Vlaanderen XI
  • Kantschool Norbertine reikte diploma’s uit te Waasmunster
  • Onze kantschool (gedicht)
  • Bijdrage tot de geschiedenis van Waasmunster
  • Algemene ledenvergadering 12 april 1991
  • De provinciale gouwdag te Lede
  • Roefeldag 1991, ook te Waasmunster
  • Op bezoek aan de Boelwerf te Temse, 28 juli 1991
  • Ambachtelijk Weekend 1991 te Waasmunster
  • Landdag van het Verbond voor Heemkunde
  • Open monumentendag, 15 september 1991
  • Diefstal in de Heidekapel
  • Derde zoektocht doorheen de gemeente Waasmunster
  • Onze Lieve Vrouwbeeld gerestaureerd in de Centrumkerk

Lees verder

Nieuwsbrief 1991 nrs 1 en 2

Inhoud

  • Bijdrage tot de geschiedenis van het gemeentelijk onderwijs te Waasmunster
  • Inleiding
  • Onderwijs in het Ancien Régime 1716
  • Een blik op het onderwijs in Waasmunster 1842-1925
  • De perikelen rond het bouwen van de nieuwe gemeenteschool in Waasmunster-Centrum
  • School lopen in de jongensschool van 1920 tot heden

Lees verder