Straathistories

Waasmunsterse buurten en monumenten in woord en beeld

Wat is het?

Straathistories is een nieuw project van Heemkring ’t Sireentje. Op haar nieuwe website wil de heemkring de Waasmunsterse buurten en monumenten weergeven in woord en beeld. Bewoners of buurtcomités kunnen zelf de geschiedenis en evolutie van hun buurt optekenen door het inzenden van (oud) beeldmateriaal en teksten.

Waarom doen we het?

Hoe goed ken jij je eigen buurt? De geschiedenis en de verhalen van je eigen straat of buurt ontdekken is vaak boeiend en verrijkend. Het samenwerken met mensen uit de eigen straat versterkt bovendien de gemeenschapszin. Ook de toekomstige generaties zullen kunnen meegenieten van dit stukje erfgoed. Wie leefde vroeger in jouw buurt, hoe zag de buurt eruit, welke straten en huizen waren er toen al, wat waren de belangrijkste winkels, wie kent nog leuke verhalen of interessante weetjes? Allemaal vragen waar Straathistories een antwoord kan op geven.

Rol van de Heemkring ‘t Sireentje

De heemkring heeft een ondersteunende functie. Indien nodig kunnen we u begeleiden bij de voorbereidingen. We delen waar nodig onze expertise en kunnen altijd onze eigen kanalen aanspreken. U kan uw materiaal schenken aan de heemkring of het tijdelijk in bruikleen geven zodanig dat wij het kunnen digitaliseren en u het daarna terug bezorgen.

’t Sireentje zorgt voor de publicatie van het ingediende materiaal op de website van de heemkring.

Wanneer?

Er wordt geen timing opgelegd. Alles gebeurt op maat van de vrijwilligers: volgens het eigen ritme en naar eigen goeddunken van de initiatiefnemers.

Bent u in het bezit van materiaal dat in aanmerking komt voor dit project of wil je als vrijwilliger instappen in Straathistories? Neem dan contact op via: straathistories@sireentje.be