Ontstaan van de abdij (tweede hypothese)

Over dit hospitaal van Waasmunster geeft M. De Meulemeester een heel andere verklaring, die zich overigens even min of zelfs nog minder opdringt dan die van P. Batselier. Wij laten haar hier volgen.
Te Waasmunster, waar in 1238 de abdij Roosenberg werd opgericht, bestond reeds sedert een aantal jaren een klooster, dat “hospitaal” werd genoemd . Wij weten zeer weinig over dat klooster en kennen slechts bij benadering de datum van zijn ontstaan. In een document van de Gentse Sint-Baafsabdij, gedateerd tussen 1019 en 1030, is er voor de eerste maal sprake van een “villa Wasmonasterium” . Deze plaatsnaam beduidt ongetwijfeld het grondgebied rond een klooster of “munster”, waarschijnlijk toen nog het √©nige in het Land van Waas, en dit gebied werd daartoe bij uitstek genoemd: het Waassche klooster, of de Waasmunster. Hier zou dan de verklaring liggen van de naam der gemeente Waasmunster, een van de oudste gemeenten van het Waasland.
Aangezien deze oorkonde ervan spreekt als van een reeds gekend gebied, mag men veronderstellen dat dit klooster reeds sedert geruime tijd bestond en voor het einde van de 10de eeuw, wellicht in de loop van die 10de eeuw was ontstaan.

Volg en like ons:
Geplaatst in .